Tikroji pergalė ta, kuomet niekas
nesijaučia pralaimėjęs.
Budha
Audio

Kontaktai:
media@mediator.lt
+37065533000

Mediacija – tai kūrybinė ir taiki nesutarimų / ginčų / konfliktų sprendimo technika, kai į juos
įsitraukusios šalys, aktyviai dalyvaudamos ir padedamos tarpininko /
mediatoriaus, atsisako emocinių atakų, sutrumpina nesutarimo / ginčo / konflikto trukmę ir
sukuria visiems priimtiną, pritaikytą konkrečiam
atvejui sprendimą, kurį įsipareigoja vykdyti. Mediatoriaus bešališkumas ir emocinis intelektas padeda suvaldyti šalių verbalinę agresiją ir gražinti derybas
į konstruktyvią vagą daug efektyviau, nei tai darytų patys ginčo dalyviai.

Jūs negalite išspręsti problemos,
 naudodami tą patį mąstymo būdą,
kuris sukėlė šią problemą.
A. Einšteinas

Susidarius situacijai, kai viena iš nesutarime dalyvaujančių šalių yra pasiruošusi tam tikroms nuolaidoms, bet nenori jų pateikti tiesiogiai (kad oponentas tokio
žingsnio neinterpretuotų kaip silpnybės), geriausia patikėti šią misiją atlikti mediatoriui, pateiksiančiam tai kaip nuosavą, bet jau suderintą, pasiūlymą.
Dalyvaujantys konflikte dažnai pritrūksta apžvalgos ir perspektyvos pojūčio. Nesusijęs, nesusikoncentravęs į ginčo subjektą
asmuo aiškiau mato bendrą foną ir horizontą. Mediatorius gali atstatyti nutrūkusį dialogą tarp šalių ir būti informacijos, interesų ir pageidavimų pateikėju.
Bendradarbiaujame su:
www.conflictology.spb.ru
www.chambers.lt
www.nlpa.lt
www.lpk.lt